Disclaimer

De Nederlandse Solar Maatschappij heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. De Nederlandse Solar Maatschappij kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan de Nederlandse Solar Maatschappij niet instaan.

De Nederlandse Solar Maatschappij verstrekt op deze website alleen informatie over producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door De Nederlandse Solar Maatschappij worden onderhouden. Hoewel De Nederlandse Solar Maatschappij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Je kunt er van op aan dat De Nederlandse Solar Maatschappij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. De Nederlandse Solar Maatschappij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.