Ons bestaansrecht

Het doel van de Nederlandse Solar Maatschappij is de barrières, die de transitie naar duurzame zonne-energie belemmeren te elimineren met innovatieve oplossingen. Wij maken zonne-energie bereikbaar voor iedereen, zodat we als collectief kunnen bijdragen aan de transitie naar een CO2-arme energievoorziening en een duurzame wereld.

Effect klimaatverandering

Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren. De afgelopen eeuw heeft echter de mens veel uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, wat een grote invloed heeft en heeft gehad op klimaatverandering. Het meest bekende en veruit meeste voorkomende broeikasgas is CO2.

CO2 komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is noodzakelijk de wereldwijde CO2-uitstoot terug te dringen. Alleen dan kunnen we de temperatuurstijging beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Volgens het Internationaal Energie Agentschap is dat de maximale grens om catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade aan ecosystemen. Gletsjers smelten, poolijs verdwijnt, de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken en de aarde wordt in toenemende mate geconfronteerd met hevige droogte.

De Nederlandse overheid heeft als onderdeel van de energieagenda in het energieakkoord voor duurzame groei afspraken gemaakt met 40 organisaties (waaronder overheid, werkgevers, vakbewegingen en natuur – en milieuorganisaties) met het doel een betaalbare en schone energievoorziening te realiseren

upload_9287609827_f03a7a0d8c_o
Ross Sea, Antarctica - Aerial View with Pack Ice and Icebergs, Eco Tourism
great

 

Zowel internationaal als nationaal worden afspraken gemaakt over het toekomstig energiebeleid. De Nederlandse overheid heeft in de energieagenda voor de periode tot 2050 de hoofdlijnen van het toekomstige energiebeleid geschetst wat moet leiden tot drastische reductie van gebruik van fossiele brandstoffen tot dichtbij nul in 2050. Elektriciteit wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen zijn goed geïsoleerd en worden verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun productieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en er rijden vrijwel alleen maar elektrische auto’s.

De Nederlandse Solar Maatschappij kiest voor groen

Dankzij de zon zijn we in staat gebruik te maken schone en duurzame energie. Wist u dat een zonne-installatie de CO2 uitstoot van een gemiddelde woning jaarlijks tot wel 3 ton kan verminderen? In vergelijking met het winnen van energie uit aardgas of steenkool is zonne-energie vele malen beter voor het milieu. Er komen namelijk geen schadelijke stoffen vrij én er wordt geen afval geproduceerd. Daarom gaat De Nederlandse Solar Maatschappij voor groen en kiezen wij voor zonnepanelen.

Onze concepten