Subsidies

shutterstock_611007254

Voor particulieren is geen landelijke subsidieregeling beschikbaar. Wel kan het zijn dat er lokaal via gemeenten subsidieregelingen beschikbaar zijn.

Via EnergieSubsidiewijzer kunt u inzien of er in uw gemeente regelingen van kracht zijn. Gemeenten hebben soms ook regelingen die niet als subsidie op de Energiesubsidiewijzer staan, maar bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor inwoners die gezamenlijk iets willen organiseren rondom zonnepanelen, zoals gezamenlijke inkoop. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Veel gemeenten hebben een Energieloket, informeer daar naar de mogelijkheden.

Teruggave BTW op aanschaf zonnepanelen

U kunt als particulier BTW terug ontvangen van uw investering in een zonne-installatie. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en installatiekosten. Omdat u als particulier stroom levert aan het energienet, kan u worden beschouwd als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. De BTW over de opgewekte stroom is een heel laag bedrag omdat u valt onder de kleineondernemersregeling.

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van de door de belastingdienst vastgestelde forfaitaire bedragen.

Voorbeeld

Karin heeft gekozen voor de aanschaf van een zonne-installatie Aan Karin is €800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp. De door de belastingdienst vastgestelde forfaitaire bedragen wijzen uit dat u €60 aan BTW bent verschuldigd. Omdat de aan u in rekening gebrachte btw hoger is dan de verschuldigde btw, kunt u in dit voorbeeld €740 terugvragen.

U vult het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders van de Belastingdienst in. Vul in uw aangifte het bedrag van €800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van €60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag bent u volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of u de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft. Geef bij punt 3 aan dat u vanaf volgend jaar ontheffing van administratieve verplichtingen wenst. U heeft zich dan als ondernemer aangemeld en tegelijkertijd afgemeld voor administratieve verplichtingen in de jaren na aanschaf.

Hulp nodig? De Nederlandse Solar Maatschappij kan de aangifte namens u verzorgen.

In welke geval werkt de BTW teruggave iets anders?

De belastingdienst geeft een vrijstelling voor de BTW-aangifte mits het totale BTW bedrag dat u heeft ontvangen niet groter is dan € 2500. Als u méér dan dat bedrag terug vraagt, dan verlangt de belastingdienst dat u nog 4 jaar langer een BTW-aangifte blijft doen als u de BTW-aftrek op de zonnepanelen volledig wilt behouden.

Aangezien de BTW 21% bedraagt, betekent dit dat de BTW alleen € 2500 of méér is, wanneer de totale aanschafkosten exclusief BTW groter is dan € 11.900. Als u dus meer dan € 11.900 exclusief BTW voor uw zonne-installatie heeft betaald, dan moet u 5 jaar lang elk jaar een BTW-aangifte doen.

In het eerste jaar krijgt u de BTW over uw aanschaf terug, minus het forfait. In de 4 jaren daarna betaalt u elk jaar nog steeds forfait. Daarna kunt u alsnog verzoeken om toepassing van de KOR zodat u van BTW-aangiftes bent vrijgesteld.

shutterstock_552753190

Salderingsregeling

De salderingsregeling is verlengd tot 2023 en houdt in dat, ongeacht bij welke energiemaatschappij u zit, de door u opgewekte energie aan het energienet kan worden geleverd. Uw opbrengsten en kosten worden dus gesaldeerd. Kortom, echt alle door u geproduceerde energie kunt u consumeren, ondanks dat u wel gebruik maakt van het elektriciteitsnet. Wanneer u jaarlijks meer levert dan afneemt, krijgt u van energiemaatschappijen tussen de 6 en 14 cent uitbetaald per geleverde kWh.